Nieuws

26 september 2018

NetVISwerk over begroting 2019: Nu boter bij de vis!

NetVISwerk is blij met de aandacht voor de visserij in de troonrede. Die terechte aandacht is hard nodig nu de sector een roerig jaar staat te wachten. Het lijkt wel of alle uitdagingen voor de toekomst gestalte moeten krijgen op het water. Neem bijvoorbeeld de Brexit, het klimaatbeleid met kustversterking en windmolenparken, of het weren van visserij in steeds grotere gebieden voor het behoud van biodiversiteit.

Ook bij de komende begrotingsbehandelingen is het voor NetVISwerk alle hens aan dek om perspectief voor de ambachtelijke kust- en binnenvissers te houden. NetVISwerk is ingenomen met het extra geld dat beschikbaar komt voor erfgoedbehoud. Samen met andere watergerelateerde ambachtelijke ondernemers, zoals rietsnijders en traditionele scheepswerven, zal NetVISwerk knokken voor het versterken van hun positie door gerichte afzet, nieuwe marketing en fiscale en financiële stimulansen. Ook pleit NetVISwerk voor minder scherpe afbakening tussen natuur, energieopwekking en visserij. Neem een voorbeeld aan de samenwerking met de gehele keten in de palingsector (DUPAN) voor het aalherstelplan, die werpt nu al zijn vruchten af.

Zo kunnen kleinschalige vissers ook windmolenparken een extra functie in de voedselketen geven. Verantwoorde visserij naar draagkracht van het water, natuurinclusieve visserij in combinatie met opwekking van groene energie is het echte antwoord op klimaatverandering.

NetVISwerk juicht het toe dat het kabinet meer geld wil uittrekken voor onderzoek en zal er voor pleiten dat WUR Marine hiervan gebruik kan maken. Zo zal NetVISwerk de samenwerking met hen versterken en ligt er een gezamenlijk convenant klaar voor ondertekening.