Nieuws

4 maart 2019

NetVISwerk en Wageningen Marine Research sluiten convenant af

Tammo Bult, directeur Wageningen Marine Research en Albert Jan Maat, voorzitter NetVISwerk ondertekenden op 4 maart een samenwerkingsconvenant. Deze overeenkomst heeft als doel om duidelijkheid en transparantie te verschaffen rondom monitoring- en onderzoeksactiviteiten waarbij de beroepsvisserij wordt ingezet.

NetVISwerk wil een professionaliseringsslag maken bij de inzet van de beroepsvisserij voor onderzoekswerkzaamheden. Zij is als belangenbehartiger van de kleine kust- en binnenvissers een  voorstander voor zoveel mogelijk controleerbaarheid bij de uitoefening van visserij. Onderzoekswerk vormt voor deze ondernemers een belangrijke bron van inkomsten. Daarom is het belangrijk dat er voor de samenwerkende partners en de controlerende instanties zoveel mogelijk duidelijkheid is omtrent de inzet van deze vissers. Voor onderzoekswerk en monitoring is veelal een zogenaamde ‘onderzoeksontheffing’ noodzakelijk. Deze ontheffing wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) alleen verleend aan kennisinstellingen zoals Wageningen Marine Research.

Voor Wageningen Marine Research is het belangrijk dat er op sectorniveau afspraken gemaakt worden over gedragslijn en inzet van de individuele deelnemers. Vissers die participeren in onderzoekswerkzaamheden tekenen een schriftelijke verklaring dat ze de met VisNETwerk afgesproken gedragscode naleven. Daarnaast blijven de voorwaarden gelden die tot nu toe gesteld zijn. Zoals het kunnen determineren van vissoorten en het goed uitvoeren van metingen.

Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij LNV, moedigt de samenwerking aan. “Goed visserijbeheer valt of staat met betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Voor de binnenwateren is een goede samenwerking tussen vissers en wetenschappers essentieel. Partijen moeten dan wel op elkaar kunnen bouwen. Ik ben blij dat deze overeenkomst een versterkende stap zet in de richting van het daarvoor noodzakelijke onderlinge vertrouwen,” aldus Osinga.

Voor de beoordeling van de naleving van het convenant is een onafhankelijke commissie van zorgvuldigheid ingesteld. Die bij twijfel beoordeelt of er overeenkomstig het convenant is gehandeld. Deze commissie doet ook voorstellen over eventueel te heffen sancties.

De inhoud van het convenant is in overleg met het ministerie van LNV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tot stand gekomen.

Meer informatie:

– NetVISwerk; Jon Visser, directeur/bestuurder | telefoon: 06 -203 995 99
– Wageningen Marine Research; Cecile Leuverink, communicatieadviseur/persvoorlichting | telefoon: 0317 – 481 678