Nieuws

28 februari 2019

Puls, puls, puls…

De Nederlandse kottersector heeft uiteindelijk goed de kous op de kop gekregen in Brussel. Hoewel deze vorm van visserij aantoonbaar duurzamer is dan de boomkor, heeft de kottersector zich veel te weinig gelegen laten liggen aan de effecten voor de andere visserij, waaronder de kleine kustvisserij.

Door de pulstechniek kan vaak veel dichter onder de kust worden gevist en wordt er blijkbaar meer gevangen.  Dat raakt de kleinschalige kustvissers, een zeer duurzame vorm van visserij, extra hard. En die hadden al de nodige klappen opgelopen door de kustversterking en de bouw van windmolenparken. Vorig jaar heeft NetVISwerk met onze Belgische collega’s nog een ultieme poging ondernomen om voor de kustwateren afspraken te maken. Ondanks de constructieve opstelling van Visned, verliep dat ook maar moeizaam. De minister heeft nu de zogenaamde 15-miljoen-regeling opengesteld, nadat ze vorige week dit budget labelde voor de pulssector. Mede door de inzet van onze organisatie is toch vastgehouden aan de oorspronkelijke besteding en kunnen alle visserijsectoren hierop intekenen. Dat neemt niet weg dat er de afgelopen jaren een kaalslag is geweest in de kleinschalige kustvisserij . Het is dus bij NetVISwerk alle hens aan dek als het gaat om oesterrapen in de Waddenzee, de vismigratie in Noord en Zuid, vissen in windmolenparken en visserij op de grote rivieren. Niet alles zal lukken, maar bijvoorbeeld onze inzet voor meer visserij op zeebaars, heeft wel effect gehad, evenals de voortzetting van het EU-aalbeleid. Nog steeds dreigen er donkere wolken boven de Brexit. Hoewel onze leden niet of nauwelijks vissen in Britse wateren, zal geen deal of een slechte deal in de verdeling van de visgronden ook hen raken.

Uitstel ledenvergadering netVISwerk 

Gezien al deze dossiers, heeft het bestuur besloten de voorjaarsledenvergadering uit te stellen tot april of mei, wanneer er hopelijk meer duidelijk is.

Veel impulsen voor kleinschalige visserij 

Ondertussen hebben we een deal gesloten met WMR over een stevige positie voor onze leden bij onderzoeksopdrachten, praten we met sportvisserij Nederland over mogelijke samenwerking voor recreatief vissen op zee en praten we begin maart met de Unie van Waterschappen om de binnenvisserij dé partner te laten worden bij het vangen van rivierkreeft. In de kop van Overijssel blijven we knokken voor een faire positie van onze vissers bij verlenging van pachtcontracten bij Natuurmonumenten en voor erkenning als echte ambachtelijke sector. Ook zullen we in het kader van de Europese verkiezingen werkbezoeken organiseren. Ons bestuurslid Miranda Bout heeft al een mooi begin gemaakt, door een dag mee te lopen, of nog beter gezegd, mee te werken met Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. Ook heeft zij inbreng geleverd voor het ‘Meerjarenplan kleinschalige visserij’ van de EU.

Verkiezingen waterschappen en provinciale staten 

Namens netVISwerk doe ik een oproep aan onze leden om actief te zijn bij de discussies voor verkiezingsbijeenkomsten voor provincies en waterschappen.

Albert Jan Maat, voorzitter