Nieuws

11 augustus 2017

netVISwerk kijkt kritisch naar advies van de Noordzee Adviesraad over aalbeheer.

De Europese Commissie heeft aan de Noordzee Adviesraad gevraagd om advies over het aalbeheer. Namens de kleinschalige vissers is netVISwerk lid van dit, steeds belangrijker wordende, adviesorgaan. Een aantal leden van de adviesraad had een voorzet gegeven voor een advies. Hierop heeft netVISwerk kritisch gereageerd en alternatieve voorstellen gedaan. Zo willen wij teksten als gedecimeerde aalbestanden niet in het advies zien staan. Wel kan er gesproken worden over al 35 jaar lage intrek van glasaal ten opzichte van de periode 1960-1980. Wij vragen aan de Commissie om een onderzoeksopdracht uit te zetten die meer duidelijkheid geeft over het effect van het wegvangen van glasaal uit gebieden met zeer grote intrek van glasaal op de productie van schieraal daar. Belangrijkste is echter dat wij de Adviesraad en de Commissie wijzen op de succesvolle methodiek van decentraal aalbeheer.

Wilt u het advies en de opmerkingen van netVISwerk lezen? Klik dan hier en hier