Nieuws

18 juli 2017

NetVISwerk richt Producentenorganisatie op

NetVISwerk, de belangenorganisatie voor de kleine kust- en binnenvisserij, richt tijdens haar Algemene Ledenvergadering op 22 juli aanstaande een Producentenorganisatie op. Op deze manier wil zij er voor zorgen dat de kleine kustvisserij gemakkelijker toegang krijgt tot quota. Ook kunnen er dan gemakkelijker afspraken gemaakt worden voor onderzoek en NB-vergunningen. Leden kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering meedenken over de manier waarop de Producentenorganisatie vorm wordt gegeven.

,,Wij vinden het belangrijk dat de Producentenorganisatie er komt”, zegt voorzitter Albert Jan Maat. ,,Een dergelijke organisatie is de manier bij uitstek voor een gezamenlijke aanpak en financiering van onderzoek en het maken van afspraken met waterbeheerders en de NVWA.” Maat is zich er van bewust dat een dergelijke organisatie wel wat vraagt van de leden. ,,Ze moeten straks wel op basis van objectieve data hun vangsten registreren. Daar staat tegenover dat ze actief inbreng kunnen leveren bij onderzoeken en mede opdrachtgever zijn.”

netVISwerk richt de Producentenorganisatie in samenwerking met Nedvis op. Vertegenwoordigers van deze organisatie zullen ook aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering op 22 juli aanstaande. ,,We gaan samen met de aanwezige vissers aan de slag met het vormgeven van de Producentenorganisatie”, laat Maat weten. ,,Zo kunnen zij meedenken over een verplicht of vrijwillig lidmaatschap en over de acties die bij de organisatie worden belegd.”

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 22 juli in de Visafslag in Harlingen. Leden, potentiële leden en vissers die een keer willen komen kijken bij netVISwerk zijn om 10.45 uur van harte welkom. Aanmelden kan via info@netviswerk.nl