Nieuws

28 juli 2017

Vacatures bestuur netVISwerk

In de uitnodiging voor onze Algemene Leden Vergadering van 22 juli jongstleden heeft onze organisatie een oproep gedaan voor kandidaten voor 2 vacatures in het bestuur.

Al enige tijd zijn wij op zoek naar een bestuurslid voor de regio West en de vacature voor Midden Nederland is ontstaan door ziekte van ons bestuurslid Klop.

Door de leden zijn een aantal mensen gekandideerd en in een enkele geval heeft een lid zich bereid verklaard om zitting te nemen in het bestuur.

Spijtig genoeg hebben de personen welke gekandideerd zijn, niet gereageerd.

Wellicht heeft dit gelegen aan de korte tijd die tussen de kandidaatstelling en de ALV zat.

Omdat de spreiding van de kandidaten tussen de regio West- en Midden Nederland behoorlijk scheef lag en door de genoemde korte tijd, heeft de ALV besloten een tweede ronde voor kandidaatstelling te houden.

Nieuwe kandidaten en/of bereidverklaringen kunnen tot 15 augustus worden door gegeven aan het bestuur.

Afhankelijk van de juiste spreiding heeft het bestuur het mandaat van de ALV gekregen om voordrachten voor de vacatures aan de leden voor te leggen.

Ter informatie: –      tijdsbesteding: plusminus 1 dag per maand  beschikbaar als bestuurslid voor netVISwerk.

  • netVISwerk heeft een vergoeding voor bestuursvergaderingen en een reiskosten regeling.
  • Het bestuur vergaderd 6 keer per jaar.
  • De bestuursvergadering vinden in de regel plaats op het kantoor van LTO-Noord in Zwolle.

Na 15 augustus maken we als bestuur de balans op en komen we met voorstellen naar de leden.

Mocht u zelf belangstelling hebben voor een bestuursfunctie binnen netVISwerk, of kent u iemand die hiervoor geschikt is? laat het dan weten via info@netviswerk.nl