Nieuws

2 december 2019

NetVISwerk vraagt TK aandacht voor belang zeebaars voor kleinschalige visserij en voor schade door illegale export glasaal naar China.

De kleinschalige kust- en binnenvisserij is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van de zeebaars en de aal. Met beide bestanden gaat het gelukkig iets beter. Het is wel zaak dat dit op een gegeven moment zich vertaald in betere vangstmogelijkheden voor deze soorten voor de kleinschalige visserij zodat er weer een beter toekomstperspectief ontstaat voor deze vissers.

Middels een brief  aan de Tweede Kamer en de minister heeft netVISwerk hier aandacht voor gevraagd in de hoop dat dit in de decemberraad in Brussel meegenomen wordt.