Nieuws

10 december 2019

NetVISwerk roept Minister op om stroperij en illegale handel in glasaal stevig en Europees aan te pakken

Vandaag heeft netVISwerk de volgende mail gestuurd naar de leden van de Tweede Kamer.  Het Algemeen Overleg Landbouw en Visserij zal voor een groot deel over visserij gaan. Belangstellenden  kunnen het AO live bijwonen in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie LNV Tweede Kamer,

Vandaag heeft Minister Schouten haar inzet bij de onderhandelingen in de Visserijraad van 16 december voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Met instemming leest netVISwerk dat de Minister de extra vangstruimte die het herstel van de zeebaarsstand mogelijk maakt (ook volgens ICES) wil toewijzen aan de kleinschalige netten en lijnen visserij die daar het meest van afhankelijk zijn ook daar ook het beste kwaliteitsproduct met de beste prijzen voor in de markt zetten.

Ten aanzien van de aal is een voortzetting van het huidige beleid vooreerst een goede zaak daar uit het ICES advies ook blijkt dat het dankzij de herstelmaatregelen het beter gaat met de aal. NetVISwerk werkt met kwekers en verwerkers intensief samen om de in- en uittrek van aal te verbeteren door volwassen aal over de dijk te zetten en glasaal uit te zetten en waterschappen te stimuleren te investeren in in- en uitttrekmogelijkheden. Wel moet de EU beter toezicht houden op maateregelen in de lidstaten. Goed om te zien dat in de zeegebieden inmiddels wel een gelijk speelveld gecreëerd wordt.

Beleid moet echter niet bij mooie woorden alleen blijven. Er is een verbod op de export van glasaal naar buiten de EU. Dan kan het niet zo zijn dat, door gebrek aan handhaving, er 100 ton glasaal via criminele circuits naar het Verre Oosten verdwijnt. In de VS wordt de vangst en handel in glasaal op een manier gereguleerd die voor Europa wel als voorbeeld kan dienen.

Hoogachtend namens bestuur van netVISwerk,

Albert Jan Maat , voorzitter NetVISwerk