Nieuws

11 september 2018

NetVISwerk reageert op toekomstvisie LNV

De in september verschenen toekomstvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden” is een stimulans voor visserij naar draagkracht van het water. Een zegswijze die netVISwerk hoog in het vaandel draagt en naadloos aansluit op de visie zoals gepresenteerd minister Schouten.

Volgens netVISwerk geeft “Visserij naar draagkracht van het water” een goede balans tussen het natuurlijk leven in het water en een gezonde economische opbrengst. De visie van LNV kan dienen als meetlat voor met name de kleinschalige kust- en binnenvisserij. Deze visserij kan door verantwoord energiegebruik en kleinschalig vistuig bijdragen aan een duurzame, regionale, ambachtelijke economie. netVISwerk wil daarom samen met anderen “natuurinclusieve visserij” ontwikkelen.

Natuurinclusieve visserij is ge-ent op natuurinclusieve landbouw, dat als concept al lang en breed omarmd is door het kabinet. Natuurinclusieve visserij gaat er – net als in de landbouw – van uit dat het heel goed mogelijk is om de natuur te verbeteren via visserij én in te zetten voor de visserij. Het streven naar een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het duurzaam beheren van de visgronden en het minimaliseren van emissies staat daarbij centraal.

Een goed voorbeeld daarvan is decentraal aalbeheer en de visserij op waddenoesters. Daarnaast kan door het inschakelen van vissers voor onderzoeksopdrachten de samenwerking tussen wetenschap en praktijk en de regionale economie worden versterkt. Een convenant tussen netVISwerk en WUR Marine ligt klaar als fundament.

De minister refereert in haar visie ook aan de rol van windparken. Wat netVISwerk betreft kan die aanpak wel wat ambitieuzer. Zo staan de kustvissers van netVISwerk in de startblokken voor een pilot samen met WUR Marine om met passief vistuig en boten kleiner dan 12 meter in windmolenparken te vissen.