Nieuws

22 juni 2018

netVISwerk wil sector-brede palingtop

Het lijkt weer de goede kant op te gaan met de palingstand in Nederland. Dit seizoen is er opmerkelijk veel jonge paling. De genomen maatregelen in de laatste 10 jaar, zoals de gesloten tijd, intensieve uitzet van glasaal, het over de dijk zetten van schieraal en decentraal aalbeheer in Friesland, lijken hun vruchten af te werpen. Beroepsvissers hebben samen met de hele palingketen van verwerkers en palingkwekers hard gewerkt voor dit herstel. Beheerst vissen en het bevorderen van de palingtrek zijn de pijlers onder dit beleid.

De aanpak van de Nederlandse palingvissers met de ketenpartijen in DUPAN is een succesvolle werkwijze die aantoonbaar bijdraagt aan de verbetering van de aalstand.

Nu er heel veel jonge paling is, is het naar de opvatting van netVISwerk zaak dat beheerste visserij via decentraal aalbeheer en via een tijdelijke verhoging van de minimummaat wordt vormgegeven. Daarom neemt netVISwerk samen met DUPAN het initiatief voor een sector brede palingtop met alle visserijorganisaties en ketenpartijen.

Doel is het al ingezette herstelbeleid verder te versterken. Bijvoorbeeld door gerichte maatregelen die jonge paling ontzien of door paling te vangen in voor visserij gesloten gebieden en deze elders uit te zetten. Meer dan ooit is vissen naar draagkracht van het water actueel.