Nieuws

22 juni 2018

Uitslag onderzoek naar ambachtelijke beroepen in de Kop van Overijssel

Het doel van dit onderzoek was om de te onderzoeken of er kansen zijn om de ambachten van visserij, rietteelt en punterbouw zoveel mogelijk rendabel te maken en te houden. LTO Noord heeft dit onderzoek in samenwerking met netVISwerk uitgevoerd.

De beroepsvissers vissen op een aantal soorten aal die in verschillende tijden van het jaar gevangen worden. De bedrijven combineren het vissen met rietteelt en natuurbeheer, waarbij in de wintermaanden in het riet wordt gewerkt. In het voorjaar wordt er vervolgens ook op schubvis gevist. De afzet van de vangst is per bedrijf geregeld en er is momenteel geen gezamenlijke aanpak voor regionale afzet.

De oude ambachten staan evenwel sterk onder druk. De afzet loopt achteruit, de kosten zijn vaak hoger dan de opbrengsten en door vele onzekerheden, zoals de kortdurende pachtcontracten, wordt er niet of nauwelijks geïnvesteerd of geïnnoveerd. Er zullen veranderingen moeten plaatsvinden om de toekomst van deze oude ambachten te garanderen. Uit het onderzoek komen belangrijke aanbevelingen naar voren, waar netVISwerk in de komende tijd mee aan de slag wil.

Gezamenlijk platform voor de drie ambachten

Door zich te verenigen in een platform worden de ambachten zichtbaarder en kunnen zij fungeren als dé gesprekspartner van de gemeente, provincie, stichting Weerribben-Wieden, terreinbeherende organisaties en andere partijen. Gezamenlijk kunnen zij een meerjarenplan opstellen, waarbij bindende afspraken worden gemaakt over visrechten, rietcultuur en inzet van houten punters voor beroepen en toerisme.

Aanbeveling vissers

De beroepsvissers in het gebied zijn allen lid van netVISwerk en kiezen voor deelname aan het platform. Daarnaast opteren ze voor decentraal aalbeheer en gaan gesprekken aan met de horeca in de regio voor de afzet met een eigen keurmerk.