Nieuws

23 mei 2019

Nieuw platform Ambachten in de Weerribben en de Wieden

Riettelers, beroepsvissers en bouwers van punters in de Kop van Overijssel hebben het Platform Duurzame Ambachtelijke Ondernemers in de Weerribben-Wieden opgericht.

De ondernemers willen met de oprichting van dit platform hun ambachtelijke beroep en hun grote bijdrage aan landschap, natuur en cultuurhistorie in de Kop van Overijssel beter over het voetlicht brengen. De ondernemers zijn immers onmisbaar voor de instandhouding van het gebied, het toerisme en de cultuurhistorie.

Het nieuwe platform beantwoordt aan de oproep van de Provincie Overijssel en de Gemeente Steenwijkerland. Op basis van de aanbevelingen in het rapport ‘Oude Ambachtelijk Beroepen in Kop van Overijssel’ vroegen zij de ondernemers om hun krachten te bundelen. Ook willen de Provinciale Staten dat deze ondernemers een rechtstreekse vertegenwoordiging in het bestuur van het Nationaal Landschap Weerribben-Wieden krijgen.

Het platform wordt daarmee ook de partner van provincie en gemeente voor de uitvoering van het Bidbook en Regiodeal Land van Weerribben en Wieden. Voor zover het de genoemde ambachten betreft, werken zij samen aan in het programma versterking Duurzame Oude Ambachten en het programma Toerisme. Het platform is bij de oprichting toegesproken door wethouder Scheringa van Steenwijkerland en ontving een felicitatie van gedeputeerde Van Hijum van de provincie Overijssel.

Het platform wordt gevormd door de riettelersverenigingen, de bond van binnenvissers NW Overijssel, en de punterbouwers in het gebied. Zij vertegenwoordigen ruim 220 ondernemers  en het platform is daarmee de grootste ondernemersclub in Steenwijkerland.

Steenwijkerland, 23 mei 2019

Gefotografeerd voor Monumenten In Nederland Overijssel