Nieuws

3 juni 2019

Rapport contaminanten in aal met resultaten van monsters uit 2018 uit

De jaarlijkse rapportage over de contaminanten in aal bevestigt de metingen uit voorgaande jaren. In de open gebieden voldoet de aal aan de norm in de gesloten gebieden veelal niet. De metingen laten zien dat de gehaltes in het rivierengebied wel lager liggen dan 12 jaar geleden, maar de metingen over de afgelopen 6 jaar laten geen verdere daling zien. In het rivierengebied liggen de gehaltes overal rond de 100 pg/gram vet. Is de paling vet (20% vet) dan is het gehalte op productbasis 20 pg/gram paling. Is de paling mager (5% vet) dan is het in het gehalte in het riviergebied rond de 5 pg/gram paling. Een magere paling (ongeacht de lengte) uit het rivierengebied lijkt te voldoen aan de norm een vette paling uit dit gebied niet.

Het volledige rapport is op te vragen bij netVISwerk en verschijnt binnenkort ook op de website van de WUR.

De doorgemeten schubvis voldeed overal ruim aan de norm.

Grafiek afkomstig uit rapportage van WUR/RIKILT