Nieuws

7 november 2017

Paling over de dijk

Op 21 oktober hebben Friese Vissers 700 geslachtsrijpe palingen van gemiddeld een kilo per stuk, over de dijk bij Harlingen gezet. In de week daarvoor zette de vissers al 300 kilo richting zee. De palingen, in totaal 1.000 kilo, kwamen uit hun vangstquotum. De Friese vissers geven daarmee een extra impuls aan de verbetering van de palingstand in Nederland.

Palingen trekken in het najaar richting zee, maar worden belemmerd door gemalen. Beroepsvissers vangen daarom in de maanden september tot en met november geslachtsrijpe palingen vlak voor die gemalen weg en zetten ze achter de waterbarrières weer uit, zodat ze kunnen ontsnappen naar open zee. In de oceaan krijgen palingen jongen, die uiteindelijk weer naar Europa en Nederland komen.

Gebruikers en beheerders van binnenwateren, zoals beroepsvissers, sportvissers, waterschappen, elektriciteits- en watermaatschappijen, natuurorganisaties, provincies, zijn bezorgd over de lage palingstand. Tot dat de waterbarrières zijn aangepast en de palingen er zelf weer langs kunnen, geven zij met het DUPAN-project “Paling Over De Dijk” ,waarbij ook netVISwerk is betrokken, een belangrijke stimulans aan de palingstand.