Nieuws

7 november 2017

Werkbezoek Jaco Geurts aan Giethoorn

Het werkbezoek was een initiatief van netVISwerk. Op uitnodiging van deze belangenvereniging voor kust- en binnenvissers waren Tweede Kamerlid Jaco Geurts, gedeputeerde Eddy van Hijum en wethouder Wim Brus aanwezig. Zij maakten vrijdag kennis met de verschillende facetten van traditioneel, duurzaam en ambachtelijk ondernemerschap in en rond het water. NetVISwerk ziet traditie en ambacht als pijlers van groen ondernemerschap en ook de ondernemers die de politici ontvingen, zien mogelijkheden om economie en ecologie met elkaar te verbinden.

In het kader van een werkbezoek ware we welkom bij scheepswerf Wildeboer in Giethoorn en visserij en rietsnijdersbedrijf Stefan Lok in Belt-Schutsloot Ze vertelden over hun traditionele ambachten en informeerden de politici over de uitdagingen die zij daarin tegenkomen. Het werkbezoek was een initiatief van NetVISwerk. Op uitnodiging van deze belangenvereniging voor kust- en binnenvissers waren Tweede Kamerlid Jaco Geurts, gedeputeerde Eddy van Hijum en wethouder Wim Brus aanwezig. Zij maakten vrijdag kennis met de verschillende facetten van traditioneel, duurzaam en ambachtelijk ondernemerschap in en rond het water. NetVISwerk ziet traditie en ambacht als pijlers van groen ondernemerschap en ook de ondernemers die de politici ontvingen, zien mogelijkheden om economie en ecologie met elkaar te verbinden.

Tevreden

Albert Jan Maat, voorzitter van netVISwerk, kijkt tevreden terug op het werkbezoek. ‘We hebben hiermee aandacht kunnen vragen voor gewone ondernemers met een traditioneel ambacht. Deze bedrijven kunnen een rol spelen op het gebied van duurzaamheid omdat ze bijvoorbeeld geen grote transportafstanden hebben. Nieuw fiscaal beleid kan hen helpen, bijvoorbeeld door hun producten in het lage Btw-tarief te laten vallen. Verder zijn er investeringsregelingen en aftrekposten waar ondernemers meer op geattendeerd kunnen worden. Het nieuwe kabinet heeft aandacht voor tradities, maar dat gaat wat ons betreft verder dan het Wilhelmus. De politici hebben allemaal aangegeven het gesprek met de ondernemers voort te willen zetten.’