Nieuws

9 juli 2020

Protest netVISwerk tegen voorgenomen instelling van visserijvrije zones

Afgelopen vrijdag heeft Minister Carola Schouten de 2e Kamer haar voorgenomen beleid ten aanzien van de visserijvrije zones (VVZ) nabij migratievoorzieningen, in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Minister Schouten aan TK over visserijvrije zones

Belangrijk om te weten dat deze brief niet alleen handelt over de zout/zoet overgangen zoals de Haringvlietsluisen en de Afsluitdijk. Het betreft alle voorzieningen ( sluizen, gemalen e.d.) waar door RWS, Waterschappen en ander waterbeheerders migratie mogelijkheden (inclusief visvriendelijk sluisbeheer) zijn aangelegd.

Dit geldt ook voor vistuigen die alleen wolhandkrab vangen of op plekken waar vissers gequoteerd op paling vissen.

NetVISwerk roept vissers op hun situatie te melden in geval zij getroffen dreigen te worden.

In een brief aan de minister heeft netVISwerk scherp protest aangetekend. Brief sector voornemen visserijvrije zones

De minister gaat volledig voorbij aan eerder gedane voorstellen vanuit de sector. https://netviswerk.nl/oproep-aan-tweede-kamer-voor-goede-monitoring-riviertrekvis-met-inschakeling-beroepsvisserij/