Nieuws

25 oktober 2018

Vissennetwerk belegt bijeenkomst over duurzame bevissing.

Vissennetwerk, niet te verwarren met netVISwerk, bestaat uit personen uit de wereld van de waterschappen, RWS, de natuurorganisaties, sportvisserij en beroepsvisserij. Lidmaatschap is gratis en men kan zich hiervoor hier opgeven.

Op 14 september spraken zo’n 70 leden van vissennetwerk samen over het vorm geven van een duurzame visserij.

Rond de systematiek van de VBCs en Visplannen werkt het ministerie nog steeds aan regelgeving. Duidelijk is dat men de VBCs geen wettelijke status wil geven (als ZBO).

De verplichting om een visplan te maken geldt met name in die situaties waarin de lengtesamenstelling van de visstand niet voldoet aan de gewenste situatie. Recent is aan de maatlat hiervoor gesleuteld zodat deze meer zegt over de visserijinspanning. Helaas is het niet zo dat bij goed duurzaam beheer van de visstand het water(schap) een plus krijgt bij de beoordeling van de waterkwaliteit. Wanneer de onttrekking door de visserij minder dan 15% van het maatse visbestand bedraagt dan krijgt het water geen puntenaftrek. Bij hogere onttrekking wel.

Er was ruim aandacht voor de bevissing van het IJsselmeer met plannen voor de nabije toekomst en modellen over de visstand en de effecten van onttrekking. Vanuit de aanwezige beroepsvissers werd de vraag gesteld waarom het toch zo ingewikkeld moest. Een van de waterbeheerders citeerde de uitspraak: Om van iets simpels iets heel complex te maken is niet moeilijk. De kunst is om van iets complex een simpele representatie te geven.

Gelukkig was er nog wel ruimte voor de praktijk van de VBC-Friesland en de VBC-Volkerak Zoommeer.

Friesland: (op foto van rechts naar links) Eelke Boersma (gepensioneerd visserijkundig ambtenaar en voorzitter van de VBC), Harrie Holtman (voormalig rechtbanksecretaris en lid VBC namens sportvisserij) en Freerk Visserman (Beroepsvisser in het beheergebied en lid van de VBC) presenteerden hun bevindingen in de VBC-Fryslan. Het blijven communiceren was daarbij het belangrijkste advies.

Ook in de VBC-Volkerak Zoommeer is communicatie belangrijk. Op basis van de uitwisseling van gegevens uit de beroepsvisserij en de verplichte hengelvangstregistratie van de sportvisserij, aangevuld met onderzoeken, wordt de laatste hand gelegd aan het visplan voor de komende 5 jaar. Op basis van de trends in de bestanden en Vissen met Verstand is er een quotum brasem afgesproken en zijn er afspraken over de bijvangst van snoekbaars. Er is nog discussie over de maximummaat voor de snoekbaars in het gebied. Geadviseerd is om die regel niet te continueren. Nergens op snoekbaarswateren is er een gebrek aan snoekbaarsbroed. Er is dan ook geen wetenschappelijke onderbouwing voor een maximummaat voor deze vis op de Nederlandse wateren.