Nieuws

9 april 2018

Waterschap Rijnland start onderzoek naar effect van rivierkreeftvisserij op de waterkwaliteit.

Hoogheemraad en Dijkgraaf van WS-Rijnland kwamen begin maart naar buiten met een persbericht waarin zij mededeelden dat zij de visserij op rivierkreeft langer toe wilden staan. Ook riepen zij andere watereigenaren op om hun voorbeeld te volgen. Dankzij de inzet van enkele leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap, een aantal vissers op rivierkreeft en netVISwerk is Rijnland op dit standpunt teruggekomen.
Er zal nu eerst een onderzoek komen naar de effecten van de rivierkreeftvisserij op de waterkwaliteit.
Waterschap Rijnland maar ook andere waterschappen spreken al snel over bestrijden, dit terwijl het beheren of beheersen nog niet eens goed geprobeerd is. Beheren rivierkreeft