Nieuws

14 maart 2018

27 maart AO visserij

In het AO visserij in de Tweede Kamer op 27 maart (16:00 tot 19:00 uur) staan een aantal brieven over het IJsselmeer op de agenda. Het wetenschappelijk onderzoek, de netten reductie, het plan B van de vissers en de Vissersbond.
Verder kunnen zaken aan de orde komen over de handhaving door de NVWA. In Nederland en algemeen in Europa. Verder over de zeevispas. En ook over de handhaving van de sportvisserij. Belangrijk mogelijk ook de invoering van het e-logboek als vervanging voor het papieren logboek voor schepen onder de 12 meter.