Nieuws

5 maart 2018

Eerste gespreksronde partijen Haringvliet goed verlopen

Op vrijdag 23 februari heeft netVISwerk gesproken over de toekomstige visserij rond de Haringvlietdam.
In het brede gezelschap van overheid (IenM,RWS,LNV en Gemeente Goeree Overflakkee), Natuurorganisaties (SBB, NM en WNF) en andere visserijpartijen is, onder begeleiding, constructief met elkaar gesproken. Er volgen nog een aantal gesprekken. Er is met elkaar afgesproken gezamenlijk naar buiten te communiceren.