Nieuws

14 oktober 2019

Bestuur netVISwerk overlegt met riviervissers

Op 30 oktober zullen Jon Visser en Stefan Lok met de riviervissers in overleg gaan. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen.

  • Een verzoek richting LNV om de impact van de sluiting van de visserij met aalvistuigen op de rivieren te evalueren. Met name effect op de bedrijven.
  • Recente ontwikkelingen binnen Europa en bij de NVWA rond wolhandkrab
  • Mogelijkheid van onderzoek naar de afzetmarkt jonge of magere aal. Op basis van gegevens dat de ophoping van dioxines en pcbs direct gerelateerd is aan het vetgehalte van de paling.
  • Uitzending gokken met bagger van Zembla mogelijkheden voor bezwaren en schadeclaims?
  • Probleem van verschillende rivierenvissers met een personeelslid van de NVWA.
  • Perspectief voor rivierkreeftvisserij uit de rivieren?
  • Onderzoek schubvisstand op de rivieren?
  • Brief van Minister LNV met antwoorden op moties van SGP TK-lid Bisschop (zegenvergunning en dioxine)