Nieuws

14 oktober 2019

Bond in Noord-West Overijssel neemt initiatief voor uitwerken decentraal aalbeheer

Nadat de Raad van State duidelijkheid heeft verschaft over de aalvisserij in hun gebied hebben de vissers besloten om de stap te nemen naar decentraal aalbeheer. De ervaringen van Friesland in de afgelopen jaren zijn positief. De de vissers gaan er ook vanuit dat het gedegen en transparante decentraal aalbeheer ook door Natuurmonumenten gezien zal worden als een stap in de goede richting. Het vraagt een investering van de vissers maar die moet zich in de komende jaren gaan terugverdienen. Er zal nauw samengewerkt worden met DUPAN.

De vispassage bij het gemaal Stroink is recent geëvalueerd. Deze functioneert nog niet optimaal. NetVISwerk, samen met DUPAN, blijft zich inzetten voor meer en beter werkende vispassages.