Nieuws

13 oktober 2019

Visserijoverleg Zeeuwse/Zuid-Hollandse Delta resulteert in gezamenlijke actie

Donderdag 12 september hebben Annemarie Seters, Job Bout (Beiden VisNed), Johan Baaij (PO Vissersbond), Miranda Bout (netVISwerk), Ida Sinke (OWV) en Hans Juch (vissersvereniging Zuid-West) overlegt op welke punten zij de belangenbehartiging nog beter kunnen organiseren en elkaar kunnen versterken. Op verzoek van netVISwerk had Arjan Heinen een eerste oproep richting de partijen gedaan voor een overleg.  Richard Martens heeft dit, in opdracht van vereniging Zuid-West, opgepakt en de vergadering voorbereid. De belangrijkste afspraken zijn 1. een gezamenlijke brief aan de Minister voor een afgewogen besluit rond bevissing Goereese Gat en 2. het ontwikkelen van een gezamenlijke visserijvisie rond de initiatieven tot uitbreiding van oesterbanken voor Zeeuwse kust. Daarnaast zullen partijen ook elkaars achterban informeren over de belangenbehartiging van collega visserijorganisaties. Begin oktober is de brief verstuurd.