Nieuws

18 december 2019

EU visserij akkoord geeft na marathonzitting iets meer lucht voor kleinschalige visserij

Het EU Visserij akkoord 2020 heeft voor wat betreft de zeebaars in hoofdlijnen het volgende resultaat.

  • Haken en lijnen à toename van 5,5 naar 5,7 ton
  • Staand want à gelijk gebleven (1,4 ton)
  • Demersale borden trawlers, boomkor en flyshoot à toename van 400 naar 520 kg per 2 maanden
  • Recreatievisserij: bag-limit naar 2 per dag van 1 maart t/m 30 november 2020

Daarnaast is de tuigcode GNC (ringzegen kleinschalige visserij) opgenomen in de Verordening.

NetVISwerk is dankbaar en tevreden dat de niet aflatende inzet van het ministerie van LNV heeft geleid tot erkenning van de GNC code waardoor de zegenvisserij verder kan. Dezelfde inzet van het ministerie heeft ook geleid tot een heel klein beetje meer vangstmogelijkheden voor handlijnvissers en bijvangst. De ICES cijfers gaven meer ruimte. Helaas is die extra ruimte niet gegund voor de overige nettenvissers. Hoewel op dit moment het best haalbare resultaat zal NetVISwerk zich de komende jaren blijven inzetten voor meer perspectief voor kleinschalige zeebaarsvissers.

NetVISwerk is voor dit moment tevreden met de voortzetting van het aalbeleid maar roept de minister wel op de invoering van decentraal aalbeheer beter te faciliteren als echt alternatief voor gesloten tijden. Ook blijven we hameren op een krachtiger aanpak van de illegale glasaalhandel , ook in Europees verband.