Nieuws

2 augustus 2017

netVISwerk vraagt uw hulp!

Onder onze leden horen wij vaak dat de overheid het gebruik van bepaalde vistuigen zonder enig overleg verbiedt. Het argument om niet meer met die lijnen, netten, kistjes, totebel, fuiken, kubben etc. te mogen vissen is veelal dat de visser deze tuigen toch de afgelopen jaren niet gebruikten in combinatie met een verminderde visstand.

 Meest recent is dat het gebruik van netten voor de visserij op zeebaars. Een heel aantal van onze leden die in de Waddenzee vissen heeft de afgelopen jaren niet met netten op zeebaars gevist omdat het bestand van de zeebaars er niet goed voor lijkt te staan. Nu wordt hen door Brussel het recht ontnomen om in 2017 zeebaars aan te landen.

netVISwerk wil bij het ministerie aankaarten dat deze manier van reguleren heel slecht is voor de kleinschalige kustvisserij en de binnenvisserij. Voor deze visserijen is het juist heel belangrijk dat zij kunnen vissen op vis-, schaal- en schelpdiersoorten waar er op dat moment veel van zijn. En dat kan alleen als er met allerlei vistuigen gevist kan en mag worden.

 Het helpt ons als wij dan een lijst met voorbeelden vanuit de kustvisserij, de IJsselmeer visserij en de binnenvisserij. kunnen overleggen. Dus graag van u een bijdrage via info@netviswerk.nl