Nieuws

7 november 2017

Quick Scan verwateren Wolhandkrab

NetVISwerk gaat samen met WMR en Murre Technologies onderzoek doen naar het verwateren van de wolhandkrab. Er is een systeem op de markt die het mogelijk zou maken om op een redelijk eenvoudige manier wolhandkrabben te verwateren en ze vrij te maken van Pcb’s en dioxines in het vlees. Uit de literatuur blijkt echter dat de Pcb’s en dioxinen slechts zeer langzaam de krabben verlaten. Daarmee willen wij beginnen met een kleine goed opgezette proef. In eerste instantie zal er worden gekeken naar de afname van Pcb’s, dit is sneller en goedkoper dan dioxinen. Wanneer blijkt dat er een afname is in Pcb’s is gemeten dan kan er vervolgonderzoek gedaan worden naar dioxinen. Een afname ins Dioxinen zonder afname van Pcb’s is niet mogelijk. Op deze manier wordt duidelijk of en met welke snelheid het verwaterproces werkt.

Daarna zal dan worden besloten of er een grotere proef te starten, waarbij zowel de tijdsduur, de mate van afname van dioxine en Pcb’s en de variatie tussen individuele beesten kan worden bestudeerd. Deze proef is veel groter en duurder, vandaar dat wij inzetten op een kleinere proef.