Nieuws

4 mei 2018

Verbod op rivierkreeftenvisserij afgewend

Na goed overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland is een gepland verbod op de vangst van rivierkreeft van tafel gegaan. NetVISwerk wil een betere afstemming over de vangst van deze exoten in Nederland en gaar daarover in gesprek met de Unie van Waterschappen. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft een onderzoek toegezegd over de effecten van de visserij op rivierkreeft op de waterkwaliteit. Lees hier meer.

Met de Good Fish Foundation worden gesprekken gevoerd om de visserij en de afzet van rivierkreeft richting consument nog verder te promoten.